• 02 Mart 2024

Haberler

"KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ BASIN AÇIKLAMASI"


23.11.2023 16:41

ŞANLIURFA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ
BASIN AÇIKLAMASI

        Yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak yerel yönetimlerde daha fazla kadının olmasını talep etmekteyiz.

         Bugün toplumsal ve ekonomik hayatın bir yanını erkekler oluştururken diğer yanını kadınlar oluşturduğu halde kadınların ekonomik ve siyasal yaşama katılımları çok sınırlı düzeyde olmaktadır. Yasalar kadına ekonomik ve sosyal yükümlülükler getirirken kadının yükümlülüğü ev içi işler ile sınırlı kalmıştır. Kadınının siyasi alanda yer alması gereken  çerçevenin genişletilmesi gerekmektedir.

        Kadınların  eğitim düzeyinin yükselmesiyle siyasi kararlarda ve kamu yönetimlerinde dengeli temsili demokrasinin ön koşuludur. Bu koşulla yönetimin kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Görülmüştür ki kadının rol aldığı kurum ve kuruluşlar kaliteyi yakalamaktadır.

        Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan ve   41 ülkeyi kapsayan rapora göre kadınların siyasetteki temsilinde İskandinav ülkeleri başı çekerken Türkiye bu konuda oldukça gerilerdedir. Ülke genelinde seçilmişler içinde kadın oranı yüzde 11,1, yerel yönetimlerde ise yüzde 10,7'dir  Avrupa'da seçilmiş kadın belediye başkanlarının oranı %15 iken Türkiye'de bu oran %3’tür.

        Türkiye'nin 10 yıl önce hazırlanan raporuna göre kadın belediye başkanlarının sayısı %0.9 'dan % 3.3'ye yükselerek % 256'lık bir ilerleme kaydetse de ülkemiz bu sayıyla %20'nin altında kalan 7 ülke arasında gösterilmiştir. Türkiye'de 1389 belediye başkanının 41'i kadındır. Bu da oran olarak %2,95’e tekabül etmektedir. Birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş Türk kadını için bu çok az bir pay demektir.

        Halbuki belediyeler halka, kadına ve kadın sorunlarına en yakın hizmet birimidir. Kadınlar çocuk ihtiyaçlarının tespitine sosyal yardım hizmetlerine sağlık ve eğitime dezavantajlı gruplara yeni bakışlar yeni çözümler getirebilir. Bu olumlu gelişmeler gerçekleşmesi için de yerel yönetimlerde seçilmiş kadın sayısının artması gerekmektedir.

        Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınların yeterli düzeyde temsil edilmesini, yerel yönetimlerde kadınlara yer verilmesini toplumda hizmet üretecek kadınlara fırsat tanınmasını talep ediyoruz.