• 02 Mart 2024

Haberler

PROJELER


11.02.2020 11:31

Resim

İYİLİK HAREKETİ PROJESİ AMACI

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı orta okullarda (5, 6, 7, ve 8. Sınıf) öğrenim gören öğrencilerin temel insani değerlere, çevrelerine, ülkemize ve dünyaya dair duyarlılıklarını ve sorumluluk bilinçlerini artırmak, bireylerde ve toplumda sivil toplum farkındalığı geliştirerek gönüllülük bilinci oluşturmak, yardımseverlik duyguları ve davranışları geliştirmek, iyiliğin yaygınlaştırılmasını, topluma yararlı bireyler kazandırılmasını,  toplumsal birlikteliğin ve sosyal dokunun güçlendirilmesini sağlamak.

Bu amaçla öğrencilere;

a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,

b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,

c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,

d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,

f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,

g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,

h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,

ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,

j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,

k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme

gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

 

Resim

 

BİZ BİZE PROJESİ AMACI

Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyelerimizin özellikle dezavantajlı kesimlerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hane ziyaretleri yapmak sureti ile çalışma grubu üyelerimiz içersindeki akademisyen,doktor,sosyolog gibi mesleklere sahip kişi ve kişilerce aile yapısının korunması, hijyen, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi konularda bilinçlendirme ve duyarlılık oluşturmaya yönelik yaptıkları çalışmalardır.

Resim

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ AMACI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığı tarafından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda değerler eğitimi ve şiddetin önlenmesine yönelik;  seminer ve konferansların verilmesi.

Resim

HAYATA DEĞER KAT PROJESİNİN AMACI

Kent Konseyi Sağlık ve Zaralı Alışkanlıklar ile Mücadele Çalışma Grubu tarafından geliştirilen proje kapsamında çalışma grubu koordinatörü Ecz. Sn. Gürkan Billurcu refakatindeki  sağlık sektöründe ehil üyelerimiz psikolog ve sosyologlarımız tarafından özellikle genç vatandaşlarımız, ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklu vatandaşlarımız ile kitlesel boyutta sağlıklı yaşam, ilk yardım, spor, öfke kontrolü vs. eğitim çalışmaları ve sosyal duyarlılığı arttırmaya yönelik saha faaliyetleri ile kent insanımızı bilinçlendirmek.

 

                                                                       

 

EĞİTİM ÖZEL GELECEK GÜZEL PROJESİNİN AMACI:

Kent Konseyi Başkanlığı  Kadın Meclisi Çalışma Grubu Üyesi ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sn. Esra SİVEREKLİ refakatinde kentimiz gençlerine yönelik üniversiyete hazırlık, yurt dışı eğitim ve burs  olanakları,yeni nesil meslekler,hayat ve başarı,eğitimin önemi,toplumsal iletişim ve aile içi iletişim ,sağlıklı aile ve sağlıklı toplum gibi ana başlıklar altında Harran Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyeleri ve Kentimiz dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinin davet edilmesi sureti ile kentimiz insanını bilinçlendirme ve sosyal duyarlılık kazandırmaya yönelik yapılan panel,söyleşi.konferans vs. eğitim programları  ile  halkı bilinçlendirmek.