• 02 Mart 2024

Haberler

GENEL SEKRETER


10.02.2020 15:55

         ÖNSÖZ

        Türkiye Yerel Gündem 21 Programından önce farklı ad ve yapılar altında bazı kentlerimizde rastladığımız Kent Konseyi benzeri yapılardan sonra, Kent Konseyleri, ilk defa Yerel Gündem 21 çalışmaları kapsamında yönetim hayatımıza girdi. Türkiye'de yerel dinamiklerin karar süreçlerine dahil olması, genellikle Osmanlı'daki Muhassıllık meclisleri ile başlatılır. Yerel halkın tamamını temsil etme yeteneğinden yoksun olan bu meclislerin yerini zaman içinde Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri alır. Ekonomide,eğitimde kültürel ve sosyal yapıda ortaya çıkan gelişmeler, yönetimdeki değişimi de körüklemektedir. Bu alandaki yeni anlayış temsilden katılıma ve müzakereye, yönetimden yönetişime geçiş üzerine yoğunlaşmaktadır. Böylelikle esnek örgütlenmeye dayalı katılımcı, müzakereci, ve insanı önceleyen yapılar öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Kent Konseyleri katılımcı ve müzakereci yerel demokrasi anlayışına dayalı bir yapının ilk oluşumlarıdır. Kent Konseyleri kentli paydaşların, yerel yönetimlerin çalışmalarının denetlenmesi, karar alma süreçlerinin daha demokratik ve katılımcı olmasının sağlanması açısından yerel demokratik yönetişimin en önemli mekanizmalarından biri olarak kabul edilmektedir. Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan ve peygamberler diyarı olarak adlandırılan kadim kentimiz Şanlıurfa, ev sahipliği yaptığı bir çok uygarlığın şekillendirdiği, dini ve geleneksel uygulamaların, günümüze kadar varlığını koruduğu, kozmopolit sosyal yapısındaki uyum ve geleneksel özellikleri ile dünyadaki sayılı kentler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda yerel halkın çeşitli aktörlerini temsil ve bunları karar süreçlerine dahil etme yeteneğinin en güzel örneklerinin uygulandığı bir konsey oluşturma gayesiyle başladığımız çalışmalarda, çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı, grupsal hak ve taleplerini daha cesurca ortaya koyan, sorgulayan ve kamusal işlere katılmak isteyen yeni bir kentli kimliği oluşturma yönünde çaba harcayacaktır, Şanlıurfa Kent Konseyi katılımcı demokrasi anlayışının gereklerini yerine getirerek bu kadim şehrin öncelikle gençlerinin, kadınlarının, çocuklarının, yaşlılarının; sanatçı ve sanatkarlarının, eğitimcilerinin, sporcularının, esnafının, iş adamlarının,  köylüsünün, işçisinin sesini gür bir tonda muhataplara iletilmesini sağlayan sağlam bir köprü olma ruhuyla çalışacaktır. Söz konusu tüm çalışmaları gönüllülük esasının tüm şartlarını yerine getirmek için yola çıkan Şanlıurfa Kent Konseyi'nin tüm organlarındaki üyelerinin bu güzel yolda hayırlara vesile olacak çalışmalara imza  atmasını temenni ederiz.

Allah Şanlıurfa ve Şanlıurfalının yardımcısı olsun.

Saygılar Sunarız.

ÖZGEÇMİŞ

             1983 Yılında Şanlıurfa'da doğdu İlk öğrenimini İstanbul Burhaniye İlköğretim Okul'unda tamamladı. Orta okulu Şanlıurfa Merkez Orta Okul'unda lise eğitimini Şanlıurfa Lisesi'nde tamamladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik görevi yürüttükten sonra 2011 yılında Merkez Karaköprü Belediyesi'nde kültür işlerinden sorumlu Başkan Danışmanı olarak görev yapmaya başladı. 2014 Yılında aynı belediyede Kültür  ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne atandı. 2016 Yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal  Yardım İşleri Şube Müdürü olarak göreve getirildi. 2018 yılında Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğü sırada Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Şanbel Enerji AŞ'ye yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. 2019 yılında aynı şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirildi.10.12.2019 tarihi itibariyle Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevine atanan aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetleme Kurulu üyeliğine seçilen Murat KARAER evli ve üç kız çocuk babasıdır.