• 26 Ocak 2020

Haberler

DUYURU


18.06.2019 12:05

"Kent Konseyi Genel Kurul çağrısının, sehven önceki kent konseyi başkanı tarafından

yapıldığı, sehven yapılan bu çağrıya ilişkin iş ve işlemler mevzuata aykırı olduğundan geçersiz

olduğu tespit edilmiştir. Usulüne uygun olarak çağrı Belediye Başkanı tarafından yapılacak ve

buna uygun olarak iş ve işlemler yeniden gerçekleştirilecektir."

Ali Ferhat TÜRKMEN

STK ve Muh. İşl. Daire Başkanı