• 18 Ağustos 2019

Haberler

ŞANLIURFA KENT KONSEYİ 2019 GÖBEKLİTEPE YILI TOPLANTISINA İKİ RAPOR SUNDU


24.01.2019 16:45

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaş Firmaların katılımıyla ‘’2019 Göbeklitepe yılı Çalışma Grubu’’ olarak toplantı yapıldı.

2019 Göbeklitepe Yılı Çalışma Grubu Toplantısı Koordinasyon Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar Başkanlığında  gerçekleşen Toplantıya Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Kadın Meclis Başkanı Mahmude Ergin, Yürütme Kurulu Üyelerimiz Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Doç. Dr. Mahmut Kaya ve Genel Sekreter Azi Çiftçi katıldı.    

Toplantıda Kent Konseyi Başkanımız Erkan Sözen "Göbeklitepe" ve "Turizm"1 başlıklı iki rapor sunarak sorunlar ve çözümler konusunda çalışmalar ve tavsiyede bulundu.

     

 

GÖBEKLİTEPE TANITIMI İÇİN YAPILMASI

TAVSİYE EDİLEN ÇALIŞMALAR

“İngiltere’deki Stonehenge’den 7 bin yıl, Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl ve Malta Adası’nda bulunan tapınaklardan ise 6 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe’nin en önemli özelliği tarihteki ilk tapınak oluşudur. Bu özelliği nedeniyle UNESCO tarafından dünya miras listesine ve koruma altına alınmıştır. Bize tapınakta yaşayan ilk insanlar hakkında bilgi vermiştir. Örneğin orada bulunan taş ve sütunlar üzerindeki çizimler onların hayatı, düşünce ve yaşam tarzları hakkında bilgiler sağlamıştır. Buğday kalıntıları tarımın nasıl geliştiğini göstermiştir. 20 yıl içinde ortaya çıkanlar uygarlık tarihinin yeniden yazılmasına sebep oldu.”

 

 • Göbeklitepe çalışma grubu oluşturulmalı; bu grupta  Göbeklitepe’nin tanıtımı ile alakalı ve ilgili tüm kurum ve kişilerle toplantı ve istişareler yapılmalı. bu kurum ve kuruluşlarla istişareler yapılıp uygulanabilinecek olan projeler ortaya çıkarılmalıdır.
 • Göbeklitepe'nin tanıtımı ile alakalı bir bütçe oluşturulmalı; bu bütçe oluşturulurken Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, TİKA vs. yerelde karacadağ,TKDK, GAP, belediyeler vs. de hesaba katarak bir proje oluşturulmalı.
 • Göbeklitepe tanıtımı ile alakalı olarak üç aşamalı bir plan izlenebilinir;                    Urfa'da yapılması gerekenler,  Türkiye de neler yapılabilinir,  Dünyada neler yapabiliriz.                                                                                      

urfa'da yapılması gerekenler

 • Göbeklitepe'yi önemli kılan husus ne? Göbeklitepe niye bu kadar önemli? Urfalı vatandaşlarımız, esnafımız, üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda bilinmesi gerek.Milletvekillilerin İlçe belediye başkanlarının meclis üyelerinin de bilgilendirilmesi ve aydınlatılması sağlanmalı buna yönelik kitap ve broşürler hazırlanmalıdır. ,
 • Göbeklitepe alan yönetim birimi Urfa'da olmalı ve yöneticisinin mutlaka Urfa'da bulunması gereklidir.
 • Göbeklitepe alanı ve çevresi dikkatle izlenmeli bu alanın çevresi ziyaretçiler açısından uygun bir duruma getirilmeli görülecek aksaklıklar en kısa zamanda düzeltilmeli.
 • Göbeklitepe gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçiler için yapılması gereken tanıtım, gösteri için yeterli bilgi ve yabancı dil kapasitesine sahip bir personel bulunup bulunmadığının kontrolü yapılmalı.
 • Göbeklitepe hakkında yeterli sayıda ve çeşitli dillerde tanıtıcı materyal olup olmadığının araştırılması ve son kazılarla birlikte güncel kitap ve broşürler hazırlanmalı. 
 • Urfa halkının Göbeklitepe hakkında bilgi ve ilgi düzeyinin yükseltilmesi için seminer ve konferanslar yapılması, ilköğretim, lise ve yükseköğrenim düzeyindeki merkez ve ilçelerinde okuyan öğrencilere yönelik yıl boyunca ücretsiz Göbeklitepe gezileri ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmeli.
 • Yıl boyunca tüm Urfa halkına ve STK'lara yönelik Göbeklitepe gezileri ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmeli.
 • Urfa ve ilçelerinde çalışan tüm özel  ve belediyeye ait otobüs ve halk otobüsü minibüs vs. araçlar Göbeklitepe logolarıyla donatılmalı.
 • Göbeklitepe figürlerinden oluşan hediyelik eşyalar vs. yapılması konusunda çalışmalar düzenlenmelidir. Bu konuda Urfa esnafına teşvik ve önderlik yapılmalıdır.
 • Uluslararası düzeyde geçmişten günümüze Göbeklitepe fotoğraf yarışması ve foto maraton düzenlenmeli ve bu sürekli hale getirilmelidir.
 • Göbeklitepe ismiyle spor müsabakaları ve yarışmaları düzenlenebilinir. örneğin : koşu, bisiklet yarışı, at yarışı gibi.
 • Göbeklitepe’ye haftanın her günü yıl boyunca servisler konulmalı.
 • Urfa Göbeklitepe yol güzergahı dikkatle izlenip tanıtımı, aydınlatıcı ve yönlendirici levhaları gözden geçirilmeli ve eksikliklerin giderilmeli. Sırrın yolunda Göbeklitepe'ye dönen kavşak yeniden düzenlenmeli ve gece ışıklandırma çalışması yapılmalı.
 • Göbeklitepe ile alakalı esnafla bilgilendirme toplantısı yapılmalı.
 • Göbeklitepe ile alakalı tanıtıcı görsel afişler hazırlanıp şehrin muhtelif yerlerine asılmalı ve medyada paylaşılmalı. 
 • Göbeklitepe’ye gelip, ziyaret eden ziyaretçilere Urfa'nın Göbeklitepe'den ibaret olmadığının başta Harran olmak üzere Urfa'nın tüm tarihi güzellikleri konusunda da bilgilendirmesi yapılmalı.
 • Urfa'ya gelecek yerli ve yabancı turistlerin otel yemek ve çeşitli eğlenceler eşliğinde vakit geçirebilecek otel restoran hamam eğlence merkezleri vb. yerlerin turistler için güvenilir, sağlıklı ve işlenebilir olduğu kontrol edilmelidir.
 • Etkili ve bilgili kişilerce küçük ekipler oluşturularak Göbeklitepe ile ilgili hazırlanmış olan sinevizyonlar alanınca uzman kişiler tarafından okullarda izletilmeli ve daha sonrasında belirlenen tarihte öğrencilere  alan gezdirilmelidir.
 • Sadece mimarisiyle değil aynı zamanda alan kazısında bulunan taş kap, ok ucu mızrak ucu, kemik parçaları, hayvan heykel ve heykelcikleri, minyatür T taşları ve benzeri buluntuların fotoğraflar eşliğinde detaylı bir broşürün hazırlanması ve farklı dilerde basılması.

türkiye de yapılması gerekenler

 • Cumhurbaşkanlığı bisiklet koşusunun etaplarında biri Urfa-Göbeklitepe arasında yapılabilinir.
 • TURSAB (Türkiye seyahat acenteleri birliği), TUREB (Turist Rehberleri Birliği), TUREV (Turist rehberleri vakfı )  ile Göbeklitepe'nin tanıtımı noktasında fikir ve istişareler yapılmalı.
 • Türkiye'de müsabakası yapılan liglerden biri veya bir kaçına Göbeklitepe ismi verilebilinir.
 • İstanbul'da Urfa Turizm ve Tanıtım Bürosu açılmalı ve yıl boyunca açık kalmalı burada başta Urfa ve Göbeklitepe tanıtılmalı; sergi ve konferanslar düzenlenmelidir.
 • Göbeklitepe ile alakalı film ve belgeseller düzenlenmesi .
 • Göbeklitepe ile alakalı Uluslararası düzeyde sempozyumlar düzenlemeli.
 • Göbeklitepe yapılmasını canlandıracak üst düzeyde tiyatro gösterileri düzenlenmeli.        
 • Göbeklitepe temalı para ve pul basılması.
 • Şehirler arası yolcu taşıyan Urfa otobüs firmalarındaki otobüsler Göbeklitepe logolarıyla donatılmalı.
 • Türk Hava Yollarına ait yurt içi ve yurtdışı uçakları Göbeklitepe logolarıyla donatılmalı, bazı uçaklara Göbeklitepe isimleri verilmelidir. Bu uçakların yolcu kabin ve koltuklarına Göbeklitepe ile ilgili kitap broşürler konulmalı.
 • Göbeklitepe ödülleri verilmeli.  (Yılın arkeologu, bilim adamı vs.)
 • Geleneksel hale getirilebilinecek bir Uluslararası Göbeklitepe festivali düzenlenmeli.
 • Başta İstanbul, İzmir, Antalya ve uygun görülen başka illerde bir kaç dilde Göbeklitepe fotoğraf sergileri ve Göbeklitepe'yi anlatan bildiri ve toplantılar düzenlenmeli.
 • Ülkemizdeki üniversitelerden, başta arkeoloji bölümü öğrencileri ve öğretmenleri Urfa'ya davet edilmeli ve bu öğrencilere Göbeklitepe'nin tanıtımı yapılmalı ve Göbeklitepe kazılarına gönüllü katılımları sağlanmalıdır.
 • Urfa'nın Turizm ve tanıtımı açısında İstanbul'da örneğin Sultan Ahmet Cami civarında Bir turizm enformasyon bürosu satın alınmalı ve yıl boyu Urfa tanıtım programları ve etkinlikleri yapılmalıdır.
 • Göbeklitepe ile alakalı tanıtıcı görsel afişler hazırlanıp Ülkenin muhtelif yerlerine asılmalı ve medyada paylaşılmalı. 

dünyada yapılması gerekenleR

 • Başta Avrupa olmak üzeri bir çok ülkede bulunan büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla Göbeklitepe konulu fotoğraf sergileri ve konferanslar düzenlemeli.
 • BBC - National Geographic gibi yayın kuruluşlarına Göbeklitepe belgesel filmleri çektirilmeli.
 • Dünyanın önemli arkeologları ve Uluslararası üniversitelerden başta Arkeoloji bölümü öğrencileri olmak üzere ilgili bölüm ve Öğretmenleri Urfa'ya davet edilmeli ve bu öğrencilere Göbeklitepe'nin tanıtımı yapılmalı ve Göbeklitepe kazılarına gönüllü katılımları sağlanmalıdır.
 • Başta instagram, facebook, twitter olmak üzere sosyal medya sitelerinde bir kaç dilde göbeklitepe tanıtım filmleri ve vtr ler yayınlanmalı.
 • Morgan Freeman'na Göbeklitepe belgeseli yaptırılabilinir.
 • Kendi alanlarında meşhur olmuş sanat müzik bilim adamlarının  isimlerinden oluşan bir liste hazırlanıp bu kişiler yıl boyunca Göbeklitepe'ye getirilmeli. 
 • Dünyaca önemli müzik sanatçılarına Göbeklitepe de konserler verdirilebilinir.
 • Göbeklitepe ile alakalı tanıtıcı görsel afişler hazırlanıp dünya şehirlerinin muhtelif yerlerine asılmalı ve medyada paylaşılmalı.   

 

( Şanlıurfa Kent Konseyi; Tarih-Turizm-Gastronomi Çalışma Grubu üyemiz Yasin Küçük’ünraporu değerlendirilerek hazırlanmıştır.)

 

İKİNCİ RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.sanliurfakentkonseyi.org.tr/icerik/164/sanliurfa-kent-konseyi-2019-gobeklitepe-yili-hayirli-olsun