• 24 Mayıs 2019

Haberler

BAŞKANDAN


25.06.2018 14:26

12 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahibi olan Şanlıurfa, bu medeniyetlerden günümüze taşıdığı mirası bir potada eriterek sosyal zenginliğini sürekli arttırmış; birlikte yaşama kültürü, farklılıklara duyulan sevgi, saygı ve hoşgörü iklimiyle tarihimizin her döneminde sosyal ve kültürel zenginliğimiz olmuştur.
26 Kasım 2017’de gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzun seçimli toplantısının ardından Şanlıurfa Kent Konseyimizi toplumun her kesiminden temsilcilerini bir araya getiren katılımcı bir yapıya kavuşturduğumuzu ve bu yeni yapıyla kent menfaatine olan konularda herkesin düşünce ve fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir platform oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu güne kadar yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlara baktığımızda bu durum rahatlıkla görülecektir.  
İlk günden itibaren yürütme kurulu, meclislerimiz ve çalışma gruplarımızla şehrimizin sosyal-kültürel ve ekonomik alanlarda gelişmesi için önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Meclis ve çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlar kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarına ışık tutup; yön veriyor ve ufuk açıyor.
Yürütme Kurulumuz, meclis ve çalışma gruplarımızın ciddi ve tutarlı yaklaşımı Kent Konseyimize kısa sürede önemli mesafeler aldırdı. Şanlıurfa Kent Konseyi olarak sergilediğimiz anlayış ve faaliyetlerle şehrimizin birleştirici ve bütünleyici olma misyonunu kısa sürede üstlendik. Sağlanan birliktelik ve ortak akıl anlayışıyla kentimizin gelecek vizyonuna önemli katkılar sunmaktayız.
Geçmişten beri süregelen misyonu gereği, kardeşlik, barış, hoşgörü ve huzur kenti olan Şanlıurfa’mız gelecekte de bu özelliğini koruyarak din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin barındırdığı yerleşik nüfusu ile hem bölgesinin hem de ülkesinin huzuru için örnek misyonunu devam ettirecektir. Bu çerçevede hedeflerimiz doğrultusunda kentimizdeki sorunların çözümü ve kentimizin gelişimi adına hemşehrilik hukuku ve ortak akıl çerçevesinde çalışmalarımızı daha katılımcı ve çok sesliliğe önem veren anlayışla sürdüreceğiz.
Bu alandaki çalışmalarımızda bizleri teşvik eden, maddi ve manevi olarak desteğini esirgemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye çalışan ekibim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Altı ayı aşan çalışma dönemimize “ Ortak Hedef, Şanlıurfa’ya Hizmet” anlayışıyla katkı sunan genel kurul, yürütme, meclis ve çalışma gruplarımızdaki her bir üyeye, yapının dışında olup destekçisi olan bütün kamu, kurum ve özel kuruluşlara ayrıca Kent Konseyimizin bütün çalışanlarına da yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgilerimle…
Erkan SÖZEN
ŞANLIURFA KENT KONSEYİ BAŞKANI